Skip to content

--- Semana Santa Viveiro ---

Inicio Publicaciones Libros Pregón
Pregon 1950 Imprimir E-mail

  
En la distancia  
  
Por José Luis Bugallal – Libro Pregón de 1.950  
Las Semanas Santas de mi recuerdo no pasan de cuatro: la de La Coruña — la más  familiar —, la de Madrid — la más solemne —, la de Bilbao — entre humos y nieblas — y la de mi invierno, ya distante, en los Alpes suizos: Semana Santa, ésta, sin ostentaciones litúrgicas y procesionales pero sentida con la intimidad de un español expatriado. No conozco, por tanto, las Semanas Santas andaluzas, tan celebradas — acaso las más fastuosas del mundo — ni conozco siquiera las tan cercanas de las ciudades y villas de mi re­gión..
Y así, hace tan sólo un par de años, surgió pujante la Hermandad del Prendimiento, formada por estudiantes y empleados, como filial de aquella Cofradía del Stmo.Cristo de la Piedad..Pero me consta — y debo la certidumbre a la gen­tileza de ilustres vivarienses amigos míos — que no hay en Galicia solemnidades conmemorativas de la Pasión y muer­te del Señor capaces de alcanzar el esplendor de las que año tras año, y cada año con superada brillantez, se cele­bran en la ciudad que refleja su caserío en las aguas del Landro.

De las ceremonias de Sevilla, Málaga, Córdoba, Granada, tengo la impresión que el ensayo, la novela y el cinematógrafo han venido grabando en mi mente. jTantas son las plumas ilustres que se han dejado seducir por el ambiente y por el tema I ... De los ritos vivarienses apenas si tengo — apenas si tiene nadie que no los haya vivido — la sensación que anualmente me ofrecen estos folletos que, con loable acierto, publica la Cofradía del Santísimo Cristo de la Piedad.

Sólo, pues, a través de sus páginas me es dable imaginarme, vagamente, el encanto de los desfiles proce­sionales, en la noche, por las tortuosas rúas y las plazue­las de Vivero, donde — pueblo gallego, al fin — , lejos de la algarabía y el pintoresquismo meridionales, resplande­cen, tan sólo, la luz exterior de los cirios y la luz interior de la piedad.
   
Me seduce, como español, la Semana Santa de Sevilla.

Me atrae, como católico, la Semana Santa de Vivero

No quisiera morirme sin vivir una y otra: la Se­mana Santa sevillana, para llenarme de España; la Sema­na Santa vivariense, para henchirme de Dios.
 
  
A Semán Santa en Viveiro
Por Ramón Otero Pedrayo – Libro Pregón de 1.950
Noutro tempo as rúas d'Ourense tamén gardaban fermosos — Cruz do Pantrigo, Laxiñas, Alba,    Fontaiña — e Barreira viña o San Xoán lindo consolo e co lucir do do nos cotos do Montalegre e  Santa Ladaíña facíase na Praza Maior o Encuentro.

Maxino e lembro o Ourense da miña nenez, asustados os nenos e os páxaros por o bruído xordo e tris-teiro das trécolas, pensando na cidade galega, Viveiro, que ainda ergue na praza o emordante Gólgota e representa nas rúas a dramática da Pasión cada primaveira nova pros curazós sinxelos pois nin a lus doncel refrexada nos espellos do mar e do Landro aturan sen bágoas o crime legalista da so­berbia human nin as yalmas son ainda atal negras pra non se doer dos encetadores dentes do remordimento por a culpa de todos.

Tiña de ser a feitiña cuncha do mar, o remallete das froles do val, o inxerte ditosa das belezas da onda e do chán a que chorara por todas as outras vilas e tivera a honra representar dend'o «Soli Deo honor et gloria» da manan dos Ramos deica o tremendo pecharse de lousa do serán do Viernes Santo... Foron sempre as fermosas as primeiras no sacrifizo e no lembrar.

jCampaíñas de Santa María, a insine maosazga, a fidalga eirexa de romanceo e romántico cerne e gromo, do San Francisco latexante de sóidas e arelanzas, de Val-defroles madrugueiras ca lúa inda desperta freiriña do ceo, do San Roque afeito as larganzas do mar. Na mañán dos Ramos badelan aixiña, en ledo concertó, e querense abouxar e abouxar as xentes pra esquencer o dito das Profecías
e enzoar que a Realeza de Christo na tierra vai ser nos cu-
razós raiz pra ¡sempre e as ulives e loureiros n'han ter
enxamais as folliñas muchas.         

  Despoixa, conforme a primaveíra esmalta os cotos e o salayo do mar fáise doce, as horas da Pasión afondan os horizontes das yalmas, o tempo da historia dos homes é apenas o pábilo fumoso d'un cirio do tenebrario, dos outos luceiros — o velamen das Tres Marías cecáis se deite co vento mareiro — figura descer un ayiso e unha queixa: non vos durmades, non é noite de pechar os ollos. . .

Todos os lirios da luzada agardan por o drama do Encuentro na praza, e as nubes do serán deteñénse no seu bogar acendendo purpuras na hora do Enterro.

  Xentes do mar, e da campia, da cidade e das al­deas alentan en Viveiro a sua Xerusalén grazas a función antisa da Semán Santa. Todo curazón human leva en sí, confesada ou non, unha Xerusalén, unha Roma e unha Compostela.

  Ista funzón ten entre putras escelenzas a de nos alonxar por algún tempo do fadalismo da natureza. E asin no are'a loira da praya figurase recoñecer o siñal do andar de Xesús, e calquer arboredo semella Horto das Uliveiras.

O Evanxeo é o soio libro que di o mesmo en to­das as limfoas. Non pode perder na tradución. En calquer fala, todas son obra divina, fala a Ley de Gracia.

Igual acontece cas imaxes da Semán Santa can­do pasan, e se moven, e nos seos movimentos van fiando os momentos mais grandes da historia das yalmas.

E no esceario de Viveiro semella mas fonda a Pasión representada por ser o tributo, o remordimiento e .o amor da mafiña e do val conxugados nos desposorios da beleza por os ancles da ponte.

 

El Sentimiento de un Pueblo

Libro Pregón 2021

CARTEL 2021

cartel2021reducido.jpg

Actos 2021

Antesala dun Museo

Visitas Antesala 2021

Actos Liturgicos 2020

Vivela 2021 P Via Lucis

Vivela 2021 Via Lucis

Vivela 2021 Encuentro Resur.

Vivela 2021 Resurreccion

Vivela 2021 P Esperanza

Vivela 2021 Esperanza

Vive tus Recuerdos 2004

Vivela 2021 Soledad

Vivela 2021 Caladiños

Vívela 2021. 75 Aniv Piedad

Vivela 2021 La Pasion

Vivela 2021 Santo Entierro

Vivela 2021 Procesión del Santo Entierro

Vívela 2021 Desenclavo

Vivela 2021 Sermón Siete Palabras

Vívela 2021 Encuentro 1992

Vívela 2021. Encuentro

Vivela 2021 Sentencia

Vivela 2021 Heraldos

Vivela 2021 Misericordia 2011

Vivela 2021 Misericordia

Vívela 2021 Prendimiento 2019

Vívela 2021 Prendimiento

Vivela 2021 Cena 2019

Vívela 2021 La Cena

Vivela 2021.Via Crucis H

Vive tus Recuerdos 2003.

Vívela 2021. Via Crucis M

Vivela 2021 Via Crucis Mujeres

Vive tus Recuerdos 2007

Vive Tus Recuerdos 2002

Vivela 2021. Francés

Vivela 2021.Borriquita

Vívela 2021 Ramos

Vívela 2021. Pregón

Vivela 2021 Expo Fotografica

Vivela 2021. Benéfico

Vívela 2021. Dolores

Adral 2021 Clausura

Adral 2021. Coro

Adral 2021 Banda

Adral 2021 Leon de Oro

Adral 2021 Certamén