Skip to content

--- Semana Santa Viveiro ---

Inicio Publicaciones Libros Pregón
Pregón 1983 Imprimir E-mail

Noite de Venres Santo nas fenestras de Viveiro  

Enrique Chao Espina  
Para a Cofradía do Santísimo Cristo da Piedade para as súas filiales con saudade e agarimo.

 


Noite do Vernes Santo na venta,

aberta riba o río, nos soloucos do mar.

Nas praias do méu pobo de Viveiro.

chora estrelas

a lúa no luar.


Longo areal de Cobas,

nas bandexas da noite,

acougas en sueiros luarentos agardando. Cecáis,

aos náufragos da morte,

ou ás nenas e soles da mañá.


No calamento xordo,

teño nos ollos medo das lembranzas

de tempos e de furnas para atráis.

 


Na furoca do Tempo,

¿Qué son Eu?

¿Un anaco dos mortos?

¿E despóis?


¿Seréi carne vindeira debruzada


no frío luarento da ventá

Lúa osenta dos ceos, camposanto

Pendurando

na noite do Nisán. (2)

Ti ben viches a Cristo no séu pranto, e fuches a farola trapalleira

de Xudas o Treidor.


Ti es no Viernes Santo:

núa campa sin mortos;

es tambor

do luar xordo-mudo

na morte do Señor.

Pandeireta

argalleira dos poetas.

Cando romate o Mundo

¿qué serás?

Finará o Sol i-o Mar,

habrá pra Historia

só goma de borrar.

Méu Pobo, méu Viveiro,

ergueito riba o río i areal,

non esquezas o laio do Nisán.

Pois si coido no Mundo pasaxeiro,

e remexo soñando encol da Cruz,

sin Deus non vexo estrelas,

nin namoros,

nin siquera da Morte nos olliños


un vermiño de lus.

 

 

El Sentimiento de un Pueblo

Libro Pregón 2021

CARTEL 2021

cartel2021reducido.jpg

Actos 2021

Antesala dun Museo

Visitas Antesala 2021

Actos Liturgicos 2020

Vivela 2021 P Via Lucis

Vivela 2021 Via Lucis

Vivela 2021 Encuentro Resur.

Vivela 2021 Resurreccion

Vivela 2021 P Esperanza

Vivela 2021 Esperanza

Vive tus Recuerdos 2004

Vivela 2021 Soledad

Vivela 2021 Caladiños

Vívela 2021. 75 Aniv Piedad

Vivela 2021 La Pasion

Vivela 2021 Santo Entierro

Vivela 2021 Procesión del Santo Entierro

Vívela 2021 Desenclavo

Vivela 2021 Sermón Siete Palabras

Vívela 2021 Encuentro 1992

Vívela 2021. Encuentro

Vivela 2021 Sentencia

Vivela 2021 Heraldos

Vivela 2021 Misericordia 2011

Vivela 2021 Misericordia

Vívela 2021 Prendimiento 2019

Vívela 2021 Prendimiento

Vivela 2021 Cena 2019

Vívela 2021 La Cena

Vivela 2021.Via Crucis H

Vive tus Recuerdos 2003.

Vívela 2021. Via Crucis M

Vivela 2021 Via Crucis Mujeres

Vive tus Recuerdos 2007

Vive Tus Recuerdos 2002

Vivela 2021. Francés

Vivela 2021.Borriquita

Vívela 2021 Ramos

Vívela 2021. Pregón

Vivela 2021 Expo Fotografica

Vivela 2021. Benéfico

Vívela 2021. Dolores

Adral 2021 Clausura

Adral 2021. Coro

Adral 2021 Banda

Adral 2021 Leon de Oro

Adral 2021 Certamén